ציוד

לחברת רולידר ציוד וכלים רבים אשר מאפשרים לה לבצע את כל סוגי העבודות ולא להיות כבולים ותלויים בקבלני משנה.

הציוד המכני ההנדסי כולל את כל הציוד הדרוש:

גונסונים וסקרייפרים,

מחפרים ומחפרים זרוע ארוכה,

שופלים (יעה אופני) ומחפרונים,

דחפורים בגדלים שונים,

מפלסות,

מובילי עפר לסוגיהם,

מכבשי רגלי כבש,

מכבשים בגדלים שונים,

בובקטים,


ציוד עזר נוסף :

מובילי ציוד כבד ,

מנופים ,

מגדלי תאורה,

משאבות מים בגדלים שונים,

גנרטורים,

וכלי עזר נוספים לעבודה באתרים.