מאגר כפר מכבי

בשנת 2009 הקימה חברת רולידר מאגר מים עבור קיבוץ כפר מכבי,