מאגרים נוספים

1.מאגר סכנין

2.מאגר פרוד

3.מאגר רמון

4.מאגר גלבוע

5.מאגר תבור