הקמת איצטדיון הכדורגל בחיפה

חברת רולידר מבצעת את עבודות העפר והתשתית להקמת האיצטדיון  הכדורגל ע"ש עופר בחיפה.

העבודה מבוצעת בלו"ח זמנים צפוף ונוקשה וכוללת: עבודות עפר , החלפת קרקע , משטחי אבן , החלפת מערכת סניקה ועבודות יישור.

העבודה החלה באוקטובר 2009 ותסתיים בחודשים הקרובים