בטיחות

חברת רולידר רואה את נושא הבטיחות בעבודה ובטיחות עובדיה וקבלניה כנושא ראשון במעלה.

רולידר שמה לה כמטרה ברורה וחד משמעית לקיים את פעילותה בשאיפה מתמדת לאפס תקלות בנושא הבטיחות.

החברה משקיעה מאמצים ואמצעים על מנת לעמוד במטרה זו ומקיימת השתלמויות בלתי פוסקות לעובדיה בנושא הבטיחות.

ממונה הבטיחות וקצין הבטיחות בתעבורה של חב' רולידר אחראים על נושא הבטיחות ומקפידים על התנהלות העבודה בהתאם לחוקי והוראות הבטיחות בעבודה תוך מתן הדרכות והשתלמויות והטמעת הנושא.

בכל פרויקט שהחברה מבצעת מתמנה אחראי בטיחות ברמת מנהל עבודה או מנהל אתר אשר מתפקידם להדריך, להנחות ולשמור על כללי הבטיחות תוך מתן דגש להוראות בטיחות מיוחדים לפרויקט המבוצע.

נושא חשוב נוסף אשר נכלל בכותרת בטיחות - הינו - שימור איכות הסביבה, רולידר גם לנושא זה מחוייבת ועושה מאמצים בשילוב עם גורמים חיצוניים לקיים את ההגנה על איכות הסביבה.